Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Od dłuższego czasu projekt koordynowany przez Stowarzyszenie "SBR Polska" budzi coraz większe zainteresowanie. Z dnia na dzień nowe firmy dostrzegają ogrom korzyści, jaki niesie ze sobą ta inicjatywa. Również ze strony instytucji publicznych inicjatywa standaryzacji sprawozdawczości finansowej spotkała się z szeroką aprobatą, czego wynikiem są podpisane memoranda o współpracy ze Stowarzyszenie "SBR Polska", w których strony zadeklarowały między innymi wolę wzajemnej kooperacji, której celem jest rozwój i upowszechnianie elektronicznej sprawozdawczości finansowej opartej o jednolity elektroniczny język sprawozdawczości XBRL.  Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie ściśle współpracuje z następującymi instytucjami:

 

§         Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (COKPRM)

o         w celu wykorzystania XBRL w procesie składania sprawozdań finansowych do Monitora Polskiego B;

§         Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

o         W celu zastosowania XBRL jako podstawy do nowego systemu raportowania na rynku kapitałowym;

§         Ministerstwo Finansów (MF)

o         W celu wykorzystania XBRL w projekcie e-deklaracji

§         Ministerstwo Gospodarki (MG)

o         W celu wykorzystania standardu XBRL do obniżeniu obciążeń administracyjnych;

§         Narodowy Bank Polski (NBP)

o         w celu wspierania istniejącej sprawozdawczości elektronicznej COREP i FINREP

 

Dodatkowo prowadzone są rozmowy z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS), Ministerstwem Sprawiedliwości (MS) oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności