Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt. c) Statutu Stowarzyszenia SBR Polska, Stowarzyszenie postanawia utworzyć Radę Naukową, jako stałe kolegium opiniodawczo - doradcze, do którego głównych zadań należy:

 

  1. promowanie standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej, w szczególności standardu XBRL w środowisku akademickim,
  2. organizowanie konkursów na prace naukowe związane z tymi standardami,
  3. rekomendowanie tematów badań naukowych z zakresu tych standardów, które mogą stanowić motyw przewodni publikacji i konferencji      organizowanych przez Stowarzyszenie SBR Polska,
  4. inne zadania, istotne z punktu widzenia przedmiotu działań Stowarzyszenia SBR Polska.

 

  •  Rada składa się z 3 do 10 członków, w tym Przewodniczącego, powołanego przez Zarząd Stowarzyszenia SBR.
  •  Członkami Rady mogą być wyłącznie osoby posiadające tytuły lub stopnie naukowe.

 

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności