Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Pod koniec lat 90-tych amerykańskie Stowarzyszenie Księgowych (AICPA) rozpoczęło pracę nad stworzeniem formatu wymiany danych dla informacji finansowych. W wyniku czego powstał bazujący na XML (eXtensible Markup Language) standard XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Dalszym rozwojem XBRL zajęło się międzynarodowe konsorcjum XBRL International, które skupia lokalne organizacje non-profit zajmujące się promowaniem idei jednolitej sprawozdawczości w danym kraju. Jedną z takich organizacji jest Stowarzyszenie SBR Polska, skupiające podmioty prawne oraz osoby fizyczne zainteresowane ujednoliceniem wymiany informacji finansowej. Stowarzyszenie działa od 2006 roku. 

Kalendarium 

 

2006 rok

Stowarzyszenie powstało w 2006 roku z inicjatywy grupy osób zainteresowanych nowymi rozwiązaniami wspieranymi przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Wśród jej członków znajdują się zarówno specjaliści z zakresu sprawozdawczości i rachunkowości jak i producenci informatycznych systemów sprawozdawczych. Stowarzyszenie realizując swoje zadania współpracuje między innymi z Ministerstwem Finansów, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego.

W latach 2006-2008 do zarządu Stowarzyszenia należeli: Andrzej Albera, Mirosław Hamrol, Jacek Kujawa, Zbigniew Luty, Andrzej Reich, Artur Sierant, Tomasz Wolanin.

 

2007 rok

 • 23 kwietnia odbyło się pierwsze szkolenie przeprowadzone przez Stowarzyszenie dla GUS
 • Rozpoczęto prace nad taksonomią zgodną ustawą o rachunkowości.

 

2008 rok

 • Powołanie zarządu w składzie: Maciej Frączek, Agnieszka Ostaszewicz, Paulina Sztajnert, Tomasz Wiśniewski
 • Podpisanie memorandum z Ministerstwem Gospodarki
 • Podpisanie memorandum z Ministerstwem Finansów
 • Podpisanie memorandum z Komisją Nadzoru Finansowego
 • Podpisanie memorandum z Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2009 rok

 • Stowarzyszenie zaczęło prowadzić stronę internetową www.xbr-pl.org. 
 • Podpisanie memorandum z Narodowym Bankiem Polskim

 

2010 rok

 • z zarządu odchodzi Agnieszka Ostaszewicz.

 

2012 rok

 • W  listopadzie 2012 roku członkowie stowarzyszenia postanowili o zmianie nazwy Stowarzyszenie XBRL Polska na Stowarzyszenie SBR Polska.

 

2013 rok

 • W marcu 2013 Stowarzyszenie powołało Radę Naukową. 

 

 

 

Główne cele działalności Stowarzyszenia określone zostały w statucie, do najważniejszych z nich należą:

 • promowanie standardu XBRL poprzez inicjowanie i organizację konferencji, seminariów, spotkań poświęconych XBRL;
 • współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej w zakresie rozwoju i praktycznego zastosowania standardu XBRL;
 • tworzenie i utrzymanie taksonomii XBRL opartych o obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące sprawozdawczości gospodarczej;
 • umożliwienie współdziałania Członków Stowarzyszenia w zakresie określonym w statucie.


 

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności