Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane  raz w roku jako sprawozdawcze, które raz na 3 lata jest sprawozdawczo-wyborczym. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków Zarządu, a także członków Komisji Rewizyjnej. Stowarzyszenie i jego organy realizują cele statutowe przy pomocy Biura Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes

Tomasz Wiśniewski – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Sekretarz

Maciej Frączek - członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

Skarbnik

Paulina Sztajnert – Financial Data Box Sp. z o. o. 

 

Komisja Rewizyjna:

Maciej Frendzel

Witold Jarzynka

Piotr Malczak

 


 

 

 

 

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności