Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Aktualności

Brytyjska Rada Rachunkowości Finansowej wraz z Komisją Organizacji Charytatywnych opublikowały taksonomię XBRL przeznaczoną dla organizacji charytatywnych raportujących w sposób elektroniczny. Infrastruktura brytyjskiego rejestru działalności gospodarczej, Companies House oraz administracji podatkowej, HM Revenue and Customs pracują nad adopcją nowej taksonomii. Proces ten ma potrwać miesiąc. Melanie McLaren, dyrektor wykonawcza Rady Sprawozdawczości Finansowej wydała oświadczenie, w którym zaznacza, że nowa taksonomia pozwoli na ulepszenie dostępności i transparentości danych finansowych.

Rendering Working Group, grupa działająca w obrębie konsorcjum XBRL International opublikowała aktualizację specyfikacji Table Linkbase 1.0. Dokument stanowi rekomendację grupy roboczej dotyczącą składni tablic zdefiniowanych w języku XBRL. Specyfikacja ma za zadanie określić i opisać mechanizm tworzenia tablicy tak, by maksymalnie wykorzystać taksonomię XBRL.  Swój wkład przy tworzeniu rekomendacji miała firma Business Reporting – Advisory Group, jeden z członków wspierających Stowarzyszenie SBR Polska. Obecna wersja Table Linkbase 1.0 dostępna jest pod tym linkiem.

10 marca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się szkolenie „XBRL – sprawozdawczość przyszłości” pod patronatem Stowarzyszenia SBR Polska. Szkolenie przeprowadził Sebastian Gurgul, przedstawiciel firmy FQS Poland, zaś współorganizatorami spotkania byli członkowie Koła Naukowego Finansistów i Bankowców oraz Koła Naukowego Ekonomistów SGGW. Podczas warsztatu studenci przyswoili podstawowe pojęcia występujące w składni języka, a także zostali zapoznani z największymi projektami realizowanymi na świecie z wykorzystaniem standardu XBRL.

 

Spotkanie było kolejnym już wydarzeniem mającym na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnej ustandaryzowanej sprawozdawczości wpisującym się w misję edukacyjną Stowarzyszenia.

Konsorcjum XBRL International (XII) w ramach swojej misji związanej z upowszechnianiem wiedzy w zakresie języka XBRL rozpoczęło nowy cykl edukacyjny. Jego celem będzie zebranie informacji na temat projektów implementacji standardu na świecie. W pierwszej odsłonie serii możemy zapoznać się z przykładami giełd papierów wartościowych, które zdecydowały się na wdrożenie XBRL na swój użytek. Informacje zostały przygotowane w formie przystępnych infografik, dostępnych na stronie XII.

Trybunał Obrachunkowy we Włoszech (Corte dei Conti) wdrożył system oparty na standardzie XBRL do składania sprawozdań finansowych.

 

Trybunał jest autonomiczną jednostką sprawującą nadzór sądowy i administracyjny nad finansami publicznymi. Nowopowstała platforma będzie służyć do obsługi przedsiębiorstw podlegających prawnie pod Corte dei Conti. System ma za zadanie obniżyć bariery administracyjne, poprawić egzekwowanie należności oraz ulepszyć sposób porównywania pozyskanych danych.

Europejski Nadzór Bankowy (EBA) opublikował uaktualnienie 2.4.1 do swojej taksonomii i DPM. Jego celem jest poprawienie błędów technicznych, które znalazły się w zawartości sprawozdawczej jednostkowego raportu COREP. Uaktualnienie zastąpi poprzednią wersję taksonomii 2.4 i będzie obowiązywało do grudnia 2016 roku. Więcej informacji można odnaleźć na stronie EBA.

 

Od 31 grudnia 2016 roku sprawozdający będą zobowiązani do używania taksonomii 2.5. Szczegóły dotyczące tej wersji słownika dostępne są tutaj.

Brytyjski rejestr przedsiębiorstw (Companies House) wpisał niedawno do swojego katalogu przedsiębiorstwo o numerze 10 000 000. Więcej można dowiedzieć się z oświadczenia.

 

Instytucja zbiera informacje na temat zawiązywania i rozwiązywania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rynku brytyjskim. Companies House otrzymuje rocznie miliony informacji biznesowych zawartych między innymi w sprawozdaniach finansowych drogą elektroniczną. Przy gromadzeniu danych rejestr wykorzystuje między innymi standard Inline XBRL (iXBRL). Swoje doświadczenia związane z adopcją iXBRL Companies House opisuje w dokumencie dostępnym pod linkiem.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności