Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Aktualności

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało ostateczną wersję struktur logicznych Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

Zgodnie z nowelizacją ordynacji podatkowej z zeszłego roku polscy przedsiębiorcy prowadzący księgowość w formie elektronicznej już niedługo będą zobligowani do przekazywania informacji na żądanie urzędów skarbowych w ustrukturyzowanej formie. Od 1 lipca 2016 roku obowiązek ten będzie dotyczył dużych przedsiębiorców. Mali i średni przedsiębiorcy do 30 czerwca 2018 roku będą objęte okresem przejściowym, który pozostawi im dowolność w wyborze formatu do komunikacji z organami podatkowymi.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym przygotowane przez Ministerstwo Finansów można odnaleźć tutaj.

W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej przez Stowarzyszenie SBR Polska, 10 marca dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, Koła Naukowego Finansistów i Bankowców zostaną przeprowadzone warsztaty nt. standardu XBRL. Partnerem merytorycznym warsztatów jest firma FQS, członek Stowarzyszenia SBR Polska. Idea spotkań ze studentami ma na celu budowanie podstawowej kompetencji z zakresu wykorzystania nowych technologii, w tym standardu XBRL, w procesie raportowania biznesowego w Polsce i na świecie.

Trzy największe banki komercyjne w Holandii ogłosiły, że 1 stycznia 2017 roku obszar obsługi sprawozdań o zdolności kredytowej zostanie włączony do programu Standard Business Reporting. Porozumienie ING, ABN AMRO i Rabobank zapewni klientom infrastrukturę umożliwiającą wysyłanie raportów kredytowych bezpośrednio do banku lub poprzez firmy pośredniczące – księgowość, audyt. Inicjatywa działająca pod nazwą Financial Reporting Cooperative dostarczy także przedsiębiorcom dział pomocy technicznej oraz wszelkie wsparcie ułatwiające wdrożenie SBR w firmie.

 

Od strony technologicznej program SBR może pochwalić się zaawansowaną platformą do obsługi danych w formacie XBRL. Do tej pory projekt ten ujednolicał trzy rodzaje raportów: sprawozdania z działalności rocznej, sprawozdania podatkowe i raporty statystyczne, służąc przede wszystkim do wymiany informacji biznesowej na drodze przedsiębiorstwo – administracja publiczna. Financial Reporting Cooperative będzie pierwszą próbą adopcji programu do kontaktu między przedsiębiorstwami, co pozwoli na dogłębną ocenę jego możliwości.

Komisja Europejska po raz kolejny poddała ocenie poziom cyfryzacji w Europie. W raporcie KE znajdziemy zestawienie państw Unii Europejskiej skonstruowane w oparciu o Indeks Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI index). Wskaźnik ten jest wyliczany na podstawie ilościowej oceny pięciu wymiarów gospodarczych: infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego kraju, kapitału ludzkiego, dostępu i wykorzystania Internetu, integracji technologii cyfrowych oraz e-usług.

 

Średni indeks DESI Unii Europejskiej w 2016 wyniósł 0,52, co jest wynikiem wyższym niż w zeszłym roku (0,5 w 2015).

 

Polska z wynikiem 0,43 uplasowała się na 7. miejscu od końca. Co prawda, od 2015 roku poprawiliśmy się o 0,01 punkt, jednak tempo rozwoju cyfryzacji w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Komisja Europejska zaklasyfikowała nas do krajów „pozostających w tyle”. W tej grupie znalazły się państwa, które wypadły poniżej średniej w rankingu DESI i jednocześnie nie posiadają dużego potencjału rozwojowego - roczny przyrost indeksu DESI jest niższy od przeciętnego przyrostu w Unii Europejskiej.

 

Pod względem pokrycia stacjonarnymi usługami szerokopasmowymi Polska znalazła się na ostatnim miejscu w Europie. W tej kategorii otrzymaliśmy wynik 0,3, podczas gdy średnia europejska to 0,87. Słabo wypadamy także w kupowaniu rozwiązań w chmurze (2. miejsce od końca) oraz posiadania podstawowych umiejętności obsługi narzędzi cyfrowych (3. miejsce od końca).

2. lutego w Paryżu odbyła się 16. już edycja konferencji XBRL Europe Day organizowana przez stowarzyszenie XBRL Europe. W tym roku motywem przewodnim wydarzenia była wymiana doświadczeń, jakie zebrały kraje europejskie w procesie wdrażania projektów wykorzystujących standard XBRL. Wszystkie prezentacje z konferencji dostępne są tutaj.

18 lutego na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat, zgodnie z którym prace nad strukturami logicznymi Jednolitego Pliku Kontrolnego zostaną sfinalizowane w marcu bieżącego roku. Wtedy również ostateczna wersja schematów zostanie oficjalnie opublikowana. W tej chwili Ministerstwo Finansów przygotowuje ostatnie odpowiedzi na pytania zgłoszone w konsultacjach. Trwają także ustalenia dotyczące trybu publikacji struktur JPK.

Magazyn Capital Finance International przyznał Giełdzie Papierów Wartościowych w Abu Dhabi nagrodę Most Innovative Exchange GCC 2015.

 

Przede wszystkim wyróżnione zostały starania prowadzące do zwiększenia efektywności działania oraz poszerzania wachlarzu funkcjonalności udostępnianych dla inwestorów. Wdrożenie XBRL w raportowaniu odnotowano jako jedno z kluczowych osiągnięć giełdy.

 

Więcej na ten temat można odnaleźć tutaj.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności