Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Aktualności

Zadaniem państwa działającego w charakterze dostawcy usług jest wnikliwa obserwacja potrzeb obywatela i zapewnianie mu wsparcia poprzez dostarczanie przyjaznej infrastruktury. Prelegenci konferencji „Państwo usługowe” zorganizowanej przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI) oraz Narodowy Instytut Audiowizualny przekonywali o tym, że projektowanie zorientowane na użytkownika jest niezbędnym elementem kreowania nowoczesnych usług tak, aby ułatwiały one życie odbiorcom i przynosiły oszczędności całemu kraju.

Technologia cyfrowa jest najlepszym narzędziem służącym do budowania państwa usługowego. Jednak cyfryzacja to jedynie narzędzie i istnieje ryzyko, że technologia źle użyta będzie przynosić więcej strat niż korzyści. Za przykład może posłużyć chociażby podpis cyfrowy, który nadal – 10 lat po wprowadzeniu rozwiązania - nie cieszy się dużym zainteresowaniem.

Wysoka wartość użytkowa projektu „pl.ID” realizowanego przez COI jest niezaprzeczalna. Istotnym elementem koncepcji jest System Rejestrów Państwowych, który gromadzi dane wszystkich Polaków. System tworzą dwa komponenty. Jednym z nich jest aplikacja dostępna 24 godziny na dobę, z dowolnego urzędu w kraju. Jej przydatność jest dostrzegalna, kiedy potrzebujemy np. aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego nasze zameldowanie. Drugim jest strona internetowa obywatel.gov.pl, która zapewnia dostęp do około 80 usług internetowych. W witrynie znajduje się blisko 300 ujednoliconych formularzy, które są proste w obsłudze i przejrzyste.

W tym roku Instytut Rachunkowości i Podatków zorganizował dziesiątą już edycję konkursu The Best Annual Report. Ideą konkursu jest wyróżnienie raportów o największej wartości użytkowej dla inwestorów i akcjonariuszy. W konkursie brały udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, które sporządzają sprawozdania finansowe wg Znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

Stowarzyszenie SBR Polska po raz kolejny było członkiem kapituły konkursu dla spółek notowanych na rynku alternatywnym.

Wyniki tegorocznej edycji The Best Annual Report 2014 dostępne są tutaj.

 

5 października 2015 roku prezydent RP podpisał nowelizację ordynacji podatkowej, której jeden z zapisów ujednolici sposób dokumentacji ksiąg podatkowych. Zmiany regulacyjne będą dotyczyć przedsiębiorstw prowadzących swoją ewidencję w formie elektronicznej. Podmioty te będą zobligowane do przedstawiania ksiąg podatkowych na rządanie urzędu skarbowego w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) w strukturalnym formacie.

 

Prace nad strukturą logiczną JPK jeszcze trwają. Najprawdopodobniej dokument ten będzie sporządzany w standardzie opartym na języku XML. Jednym z rozważanych standardów jest XBRL. 

Na naszej stronie internetowej często podkreślamy korzyści wynikające z wykorzystania języka XBRL w raportowaniu, takie jak poprawa jakości danych czy zwiększenie możliwości porównywania informacji. Jeżeli jesteś zainteresowany, jak w praktyce można zmaksymalizować użycie możliwości XBRL do celów analitycznych, zachęcamy do obejrzenia webinarium przygotowanego przez XBRL US. W filmie szkoleniowym zostało wykorzystane darmowe narzędzie analityczne Data Analysis Toolkit, które umożliwia użytkownikowi na przeprowadzenie badań z wykorzystaniem danych publikowanych przez amerykańskie spółki kapitałowe.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oplublikował kolejną aktualizację taksonomii XBRL wykorzystywanej do raportowania COREP/FINREP. Uaktualnienia dotyczą raportowania wskaźników płynności oraz dźwigni. Więcej na temat zmian można przeczytać na stronie EBA.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. ESMA) opublikował dokument konsultacyjny, który ma zachęcić do udzielania komentarzy dotyczących struktury Europejskiego Jednolitego Elektronicznego Formatu (ang. European Single Electronic Format, ESEF). Wprowadzenie ESEF reguluje dyrektywa o transparentności 2013/50/EU (TDA) będącej aktualizacją dyrektywy o transparentności z 2004 roku (TD). Nowa, ujednolicona struktura ma obejmować wszystkie sprawozdania z działalności rocznej publikowane przez emitentów papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych. Europejski standard ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

W dokumencie konsultacyjnym rozważono różne scenariusze dla sprawozdawczości spółek publicznych. ESMA w wyraźny sposób zaznacza, że raporty sporządzone w formacie PDF generują niewielkie korzyści dla użytkowników informacji finansowych i wyraża przekonanie o wprowadzeniu bardziej strukturalnego standardu (opartego na języku XML lub XHTML).

Dwie spośród czterech przedstawionych możliwości uwzględnia wykorzystanie XBRL bądź iXBRL, które ESMA opisuje jako „najbardziej zaawansowane, sprawdzone i/lub najczęściej używane przez europejskich i światowych regulatorów rozwiązanie technologiczne.” Co więcej, „adopcja XBRL albo iXBRL powinna sprzyjać osiągnięciu założeń TDA oraz skutkować w poprawie atrakcyjności europejskich rynków kapitałowych.”

Termin składania komentarzy dotyczących treści dokumentu konsultacyjnego upływa 24 grudnia 2015 roku. 

Wielka Brytania czerpie wyraźne korzyści ze standardu iXBRL, który jest wykorzystywany do procedowania dokumentów do HMRC. Podczas przemówienia do członków brytyjskiego Instytutu Biegłych Księgowych Anglii i Walii Kara M. Stein zAmerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC) wspomniała o możliwości wprowadzenie standardu inline XBRL (iXBRL) przez SEC. Komisarz zwróciła uwagę na to, że w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym dane ustrukturyzowane mają szczególną wartość dla inwestorów. Jednocześnie stwierdziła, że rezygnacja z implementacji iXBRL będzie oznaczać „niską jakość informacji oraz dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw”. Całe przemówienie Kary M. Stein jest dostępne tutaj.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności