Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

 

Historia XBRL

Standard XBRL powstał w 1998 roku, kiedy grupa perspektywicznych ekspertów z dziedziny rachunkowości i wykorzystywanej na jej potrzeby technologii stworzyła koncepcję wymyślenia danych strukturalnych na potrzeby przetwarzania informacji biznesowych. Wybrali się z tą koncepcją do Amerykańskiego Stowarzyszenia Księgowych (AICPA), gdzie wkrótce został powołany komitent na rzecz badań i rozwoju nad nowym standardem.

XBRL to nieodpłatny, dostępny dla wszystkich standard oparty na technologii XML, którego głównym celem jest interaktywny opis informacji finansowych dla publicznych oraz prywatnych przedsiębiorstw i innych organizacji. XBRL daje korzyści dla wszystkich uczestników łańcucha procesu sprawozdawczego poprzez wykorzystanie wystandaryzowanych metod, dzięki którym użytkownicy mogą przygotować, publikować i analizować sprawozdania finansowe w dogodny dla siebie sposób.

 

Skrót XBRL oznacza Extensible Business Reporting Language:

  • X jak eXtensible (rozszerzalny): Słowo to w komputerowej terminologii oznacza elastyczny (dosłownie rozszerzalny), łatwo dający się dostosować. W myśl tego możesz rozszerzać dostosowując tym samym standard do swoich potrzeb.
  • B jak Business (biznesowy): XBRL odnosi się do szeroko pojętej sfery życia gospodarczego. Pierwotnie miał on znaleźć zastosowanie wyłącznie w sprawozdawczości finansowej, jednak w późniejszym okresie okazało się, że może być z powodzeniem stosowany w szerszym zakresie
  • R jak Reporting (sprawozdawczość): Standard jest stworzony do raportowania faktów dotyczących biznesu. Bardziej precyzyjnie, język XBRL potrafi identyfikować fakty zdarzenia gospodarczej - takie jak sprzedaż netto, przychód netto, wydatki reprezentacyjne – w taki sposób, że mogą one być odbiorców jednoznacznie interpretowane przez zróżnicowane grono odbiorców informacji
  • L jak Language (język):  XBRL to ustandaryzowany język zrozumiały dla procesów komputerowych

 

Działanie XBRL

Funkcjonalność XBRL można wyjaśnić na przykładzie kodu kreskowego, którego zastosowanie zrewolucjonizowało system zarządzania produktami.  Pierwsze kody kreskowe pojawiły się na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Znalazły się na produktach sprzedawanych w supermarketach. Przed ich wprowadzeniem supermarkety miały podobny problem to tego, z którym często borykają sie odbiorcy informacji finansowej (analitycy, inwestorzy, nadzorcy). Każdorazowe przyjęcie towaru do sklepu wiązało się z czasochłonnym procesem rejestracji rodzaj i ilości otrzymanych produktów. Często sklepy posiadały własne systemy ewidencji towarów. Podobnie analitycy muszą dzisiaj dopasowywać infromacje ze sprawozdań finansowych do swoich potrzeb (ujednolicać formę prezentacji infroamcji, sposób zaokrąglenia danych finansowych w różnych sprawozdaniach, itd.) tak, aby móc dokonać właściwej analizy danych. Głównym celem wprowadzenia kodów kreskowych było przyspieszenie procesu rozliczania przy kasie zakupów dokonywanych przez klientów. Użycie kodu kreskowego spowodowało, że informacja o cenie i ilości zakupionego towaru umożliwiła między innymi automatyzację sporządzania końcowego rachunku. Wkrótce zorientowano się o dodatkowych korzyściach związanych z wprowadzeniem kodu kreskowego. Jego zastosowanie pozwoliło także na lepsze kontrolowanie poziomów sprzedaży poszczególnych produktów, a w konsekwencji monitorowanie poziomu zapasów. Dalszym skutkiem było skrócenie czasu i nakładu pracy potrzebnego do sporządzania raportów ze sprzedaży w poszczególnych sklepach, analizę produktów cieszących się wysokim zainteresowaniem.

 

Dzisiaj kody kresowe tworzone są dla wszystkich znajdujących się w sklepie produktów. Dzięki nim można śledzić ich drogę od miejsca wyprodukowania, aż do miejsca sprzedaży. Pozwala on na analizę np. miejsc zbycia produktów, długości okresu ich pozostawania na półkach sklepowych, poziomu zysku generowanego przez nie, a także czasami kto jest ich nabywcą (gdy przy zakupie wystawiana jest faktura). Nikt nie wyobraża sobie dzisiaj świata bez kodów kreskowych.

 

XBRL jest dla sprawozdawczości finansowej tym, czym kody kresowe są dla produktów. Opisane przy pomocy XBRL dane finansowe dostarczają kompletnej i wiarygodnej informacji, eliminując konieczność ręcznego przepisywania informacji. W konsekwencji XBRL umożliwia dokładniejszą analizę danych.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności