Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Czytelnia

Czytelnia to miejsce gdzie znajdują się odniesienia do artykułów na temat XBRL publikowanych w internecie. Zachęcamy do lektury.

XBRL czy dostosowany XML?

Jedną z decyzji, jaką muszą podjąć organizacje wdrażające elektroniczne systemy informatyczne na potrzeby sprawozdawczości biznesowej, jest wybór odpowiedniego standardu do przesyłania danych. Decyzja ta zazwyczaj sprowadza się do wyboru pomiędzy dostosowanym standardem XML (Extensible Markup Language) a otwartym, dającym znaczne większe możliwości, standardem XBRL (Extensible Business Reporting Language). 

Raportowanie do nadzoru finansowego a XBRL

Sprawozdawczość w nadzorze finansowym musi dawać gwarancje dwojakiego rodzaju: zapewniać poprawność raportowanych danych oraz umożliwiać jednoczesne spełnianie różnych wymogów sprawozdawczych. Prawidłowe nadzorowanie rynku jest niezwykle utrudnione, gdy opiera się na nieprecyzyjnych danych.

XBRL: standard elektronicznego raportowania

“Dane są podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jeżeli posiadane przez nas informacje są oparte na niepoprawnych danych, nie jesteśmy w stanie podjąć poprawnej decyzji”- powiedział Neal J. Hannon, Strategic Finance. Czy w związku z tym powinniśmy używać XBRL?

OECD o projekcie SBR

Organizacja Współpracy Gospodarczej I Rozwoju (OECD) opublikowała w lipcu 2009 roku nowy informator na temat projektu SBR (Standard Business Reporting). Informator jest skierowany do przedstawicieli organów administracji podatkowej. Jednakże informacje w nim zawarte są cenne dla każdego kto jest zainteresowany redukcją obciążeń administracyjnych związanych ze sprawozdawczością ustawową, a co za tym idzie stworzeniem efektywnego mechanizmu raportowania gospodarczego.

XBRL informatyczny język biznesu

Obecnie przy transferze sprawozdań finansowych nadawcy i odbiorcy mają do czynienia z dziesiątkami formatów, z których wiele nie nadaje się do dalszego elektronicznego przetwarzania. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) to próba rozwiązania tego problemu sprawozdawczości finansowej.

Prościej i skuteczniej

Zastosowanie w sprawozdawczości finansowej jednolitego formatu obiegu informacji może przynieść wiele korzyści podatnikom i urzędom. Coraz powszechniej stosowanym staje się format XBRL.

XBRL nieuchronny

Journal of Acountancy publikuje w numerze sierpniowym rozmowę z Charlesem Hoffmanem, "ojcem" języka XBRL (extensible business reporting language). "Każdy księgowy CPA powinien orientować się w tematyce XBRL" - stwierdza m.in. Hoffman.

XBRL - jednolity standard

Są standardy sporządzania sprawozdań finansowych, ale brakuje jednolitego standardu, który pozwoliłby zapisywać je i przesyłać w formie elektronicznej.

Nowy elektroniczny standard w służbie NBP

Znaczące zmiany w zakresie raportowania banków do Narodowego Banku Polskiego nadchodzą wielkimi krokami. Wynikają one przede wszystkim z dostosowania polskich przepisów do dyrektyw Unii Europejskiej: 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz 2006/49/WE dotyczącej adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych. W przystosowaniu się do wymogów Unii NBP poszedł jednak o krok dalej i zdecydował się również na zaadaptowanie zalecanej formy elektronicznego przesyłu danych.

Niestandardowi nadzorcy

Co łączy amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, rząd holenderski, Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych, Bank Narodowy Hiszpanii i Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów? Po pierwsze, wszystkie powyższe instytucje należą do grupy międzynarodowych lub narodowych organów nadzorujących działalność różnych sfer gospodarki.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności