Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

WEBINARS

 

Poniżej znajdują się nagrania z zamkniętych wideokonferencji Stowarzyszenie XBRL Polska poświęconych tematom związanym ze standardem XBRL oraz elektronicznym raportowaniem finansowym. Dostęp do nich posiadają jedynie przedstawiciele firm bądź organizacji wspierające naszą działalność poprzez Członkostwo Wspierające. 

 

Zapisy wideokonferencji

 

Taksonomia IFRS 2010 – budowa taksonomii

 

 

 

 

 

Wideokonferencja poświęcona technicznej budowie taksonomii IFRS 2010, podczas której wystąpił Pan Maciej Piechocki (IFRS Foundation), jeden z głównych twórców taksonomii.

 

W trakcie swojego wystąpienia Pan Maciej przedstawił, jak należy korzystać z taksonomii oraz gdzie możliwe jest jej zastosowanie. Poruszył także kwestie związane z najnowszymi zmianami w budowie taksonomii. Zdradził również jakie kierunki dalszego rozwoju są planowane.

Taksonomia IFRS to zbiór plików w formacie XBRL, odzwierciedlających aktualne przepisy MSSF publikowane przez Międzynarodową Radę Międzynarodowy Standardów Rachunkowości (IASB). Za rozwój taksonomii IFRS, opartej o zasady rachunkowości zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej,  odpowiedzialny jest zespół IFRS Foundation Team.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności